Tak pravil Malbeth věštec za dnů Arveduiho, posledního krále ve Fornostu: